06 Haziran 2005 tarihli Yönetim Kurulu kararları

06 Haziran 2005 tarihli Yönetim Kurulu kararları

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 06 Haziran 2005 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

I) Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 23 Haziran 2005 Perşembe Günü saat 14:00’de aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center 4.Levent / İstanbul adresindeki hizmet binasında yapılmasına karar vermiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi ;

1- Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi,

2- Akbank T.A.Ş.’ne ait kurucu ve intifa senetlerinin tamamının İstanbul Asliye 2.Ticaret Mahkemesinin onayladığı bilirkişi inceleme raporunda tespit olunan beheri 403.248.- YTL bedelle ve olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle Akbank T.A.Ş. tarafından satın alınarak bedellerinin 28.06.2005 tarihinden itibaren ödenmesi ile ilgili tüm işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

3- Banka Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda ve yetkili mercilerden alınan izinlere istinaden, Banka Ana Sözleşmesi’nin 9/F, 18, 82/C ve 83. maddelerinin değiştirilmesi.

Bankamız Ana Sözleşmesi’nin değiştirilecek maddelerinin “Eski” ve “Yeni” şekilleri ekte yer almaktadır.

II) Bankamız Kurucu ve İntifa Senet Sahipleri Kurulu Toplantısının 23 Haziran 2005 Perşembe Günü saat 15:00’te aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center 4.Levent / İstanbul adresindeki hizmet binasında yapılmasına karar vermiştir.

Kurucu ve İntifa Senet Sahipleri Kurulu Toplantısı Gündemi ;

1- Başkanlık Divanının teşkili ve Kurucu ve İntifa Senet Sahipleri Kurulu tutanağının imzası için yetki verilmesi,

2- İstanbul Asliye 2.Ticaret Mahkemesinin onayladığı bilirkişi inceleme raporunun kurucu ve intifa senet sahiplerinin bilgisine sunulması,

3- Kurucu ve intifa senetlerinin beheri için 403.248.- YTL tahsil edilmek suretiyle Akbank T.A.Ş.’ne satılmasının karara bağlanması.

Tam kaynak: AKBANK RSS – Bizden Haberler

Bu yazı Genel Bilgiler kategorisine gönderilmiş ve , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.