2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 04 Mart 2013 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısının 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 13:30’da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.

2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1 Başkanlık Divanı’nın teşkili ve Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi,
2 Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3 2012 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakere edilip tasdiki ve bu muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibraları,
4 2012 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
5 Yönetim Kurulu Üyelikleri’ne kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri’nin onaylanması,
6 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
7 Denetçinin seçilmesi,
8 Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, Banka Bonosu, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve dışında ihraç edilmesi ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
9 Gerekli tüm yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla Banka Ana Sözleşmesi’nin 4, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 49, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 75, 76, 82, 93, 94, 100, 101inci maddesinde değişiklik yapılması, 13, 26, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ile Geçici 1inci maddesinin ana sözleşmeden çıkarılması ve 40ıncı madde olarak “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı yeni bir madde eklenmesi,
10 Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin onaylanması,
11 Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
12 Banka’nın bağış sınırının belirlenmesi,
13 2012 yılında yapılan bağışlar ve ilişkili taraf işlemleri ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi.

Tam kaynak: AKBANK RSS – Bizden Haberler

Bu yazı Genel Bilgiler kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.