25.03.2005 tarihli ortaklar olağan Genel Kurul kararları

25.03.2005 tarihli ortaklar olağan Genel Kurul kararları1. 2004 yılı değerlendirilmiş Bilançosu İle Kâr ve Zarar hesabının tasdikine ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeleri dışında oy çokluğu ile ibralarına karar verildi.

2. 2004 yılı kârının Yönetim Kurulu’nun teklifine uygun olarak ve verilen takrir gereğince oy birliği ile aşağıdaki şekilde dağıtılmasına karar verildi;

– Bu dağıtıma göre ortaklar kâr payını teşkil eden 375.000.000.-YTL’nin tamamının brüt olarak 28.03.2005 tarihinden itibaren nakten ödenmesine, bu ödemelerin; 12- 19.cu tertip hisse senetlerinde 2004 yılı kâr payı kuponlarının ibrazı karşılığında yapılmasına,

– Kurucu ve intifa payları için ayrılan 89.500.000.-YTL’nin her bir hisseye brüt 35.245.-YTL hesabıyla, Kurucu intifa paylarına 1, intifa paylarına ise 15 sayılı kupon mukabilinde 28.03.2005 tarihinden itibaren nakten ödenmesine.

– Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine toplam brüt 360.000.-YTL’nin 28.03.2005 tarihinden itibaren nakten ödenmesine.

– Ödenmiş sermayenin %20’si olan 300.000.000.-YTL’nin, 144.700.000.-YTL’si “Olağanüstü Yedekler”den, 5.300.000.- YTL’si “Gayrimenkul Satış Karları”ndan, 150.000.000.- YTL’si “Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı”ndan karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine.

– Kanuni Yedek Akçeler olarak toplam 94.339.000.-YTL ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere ayrılmasına.

3. Denetçi Yalçın Küçükertunç’un yıl içerisinde istifası nedeniyle boşalan denetçiliğe kalan süre içinde görev yapmak üzere seçilen Mevlut Aydemir’in denetçiliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Banka’nın 2004 ve 2005 yılları bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., a member of PricewaterhouseCoopers, Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Tam kaynak: AKBANK RSS – Bizden Haberler

Bu yazı Genel Bilgiler kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.