27 MART 2006 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

27 MART 2006 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

1. 2005 yılı değerlendirilmiş Bilançosu İle Kâr ve Zarar hesaplarının tasdikine ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı yönetim kurulu ve denetçilerin ayrı ayrı ibralarına,

2. 2005 yılı kârının Yönetim Kurulu’nun teklifine uygun olarak ve verilen takrir gereğince aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

· Bu dağıtıma göre ortaklar kâr payını teşkil eden 540.001.363,20.-YTL’nin tamamının brüt olarak 29.03.2006 tarihinden itibaren nakten ödenmesine, bu ödemelerin; 12,13,14,15,16,17,18,19,21 ve 22.ci tertip hisse senetlerinde 2005 yılı kâr payı kuponlarının ibrazı karşılığında yapılmasına,

· Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine toplam brüt 450.000.-YTL’nin 29.03.2006 tarihinden itibaren nakten ödenmesine,

· Ödenmiş sermayenin %22,22’si olan 399.995.456.-YTL’nin, 82.481.665,50.-YTL’si “Olağanüstü Yedekler”den, 117.516.062,50.- YTL’si “Gayrimenkul ve İştirak Satış Karları”ndan, 199.997.728.-YTL’si “Diğer Sermaye Yedekleri”nde yer alan sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz hisse verilmesine,

· Kanuni Yedek Akçeler olarak toplam 121.964.848,77.-YTL’nin ayrıldıktan sonra kalan kârın Olağanüstü Yedeklere ayrılmasına,

3. Görev süreleri dolan Denetçiler yerine üç yıllık süre için M.Nedim Bozfakıoğlu ile Mevlüt Aydemir’in seçilmelerine ve aylık brüt 1.200.-YTL. ücret ödenmesine,

4. Banka Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda ve yetkili mercilerden alınan izinlere istinaden Banka Ana Sözleşmesi’nin 4üncü, 24üncü ve 101inci maddelerinin değiştirilmesine,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Tam kaynak: AKBANK RSS – Bizden Haberler

Bu yazı Genel Bilgiler kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.