27 Mart 2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararları

27 Mart 2009 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının kabul edilmesine,

2. 2008 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının tasdikine ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibralarına,

3. 2008 yılı kârının Yönetim Kurulu’nun teklifine uygun olarak ve verilen takrir gereğince aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;
Bankanın 2008 yılı faaliyetlerinden sağlanan 1.704.552.805,38 TL.’lik net kârdan Bankamızın Ana Sözleşmesi’nin 82. maddesi gereğince;
• Ortaklarımıza 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 3.000.000.000.- TL.’nin %5’ine tekabül eden 150.000.000.- TL. birinci nakit brüt temettü; 210.000.000.- TL. ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %12’si olan 360.000.000.- TL. nakit brüt temettü dağıtılmasına,
• Yine Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine 550.000.- TL. nakit brüt temettü dağıtılmasına,
• Nakit temettü ödemelerine 31 Mart 2009 tarihinden itibaren başlanılmasına,
• Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 9.284.093,89 TL.’nin “Sermaye Yedekleri”ne aktarılmasına ve “Kanuni Yedek Akçeler” olarak toplam 106.282.640,27 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın “Olağanüstü Yedekler”e tahsis edilmesine,

4. Görev süreleri dolan Denetçiler yerine üç yıllık süre için M.Nedim Bozfakıoğlu ile Mevlüt Aydemir’in seçilmelerine ve kendilerine aylık brüt 2.500.- TL. ücret ödenmesine,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335inci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Gündemin 6ncı maddesi gereğince, 2008 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 303.237,91 TL. bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verilmiştir.

Tam kaynak: AKBANK RSS – Bizden Haberler

Bu yazı Genel Bilgiler kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.