Akbank’ın 6 Aylık Karı 497 Trilyon Lira

Enflasyondan arındırılmış mali tablolarına göre Akbank, 2002 yılının 6 aylık döneminde 497 trilyon lira brüt kâr elde etti. Akbank’ın aynı dönemdeki net kârı ise, 196 trilyon liralık vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra 301 trilyon lira oldu.

Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“Bankamız 2002 yılının ilk yarısında da kârlılığını sürdürerek enflasyondan arındırılmış rakamlarla 497 trilyon lira brüt kâr elde etmiştir. Bankamızın 196 trilyon lira vergi karşılığı ayırdıktan sonra net karı 301 trilyon lira olmuştur.

Banka karlarını daha iyi karşılaştırabilmek için özellikle iki konuya dikkat çekmek istiyoruz.

Birincisi; Hazine’nin 2001 yılında yaptığı borç takası işlemine konu olan dövize endeksli menkul kıymetlerin değerleme esaslarıdır. İlgili mevzuat gereği Bankamız daha önce Eurobond piyasasında oluşan getirilere göre değerlendirdiği söz konusu menkul kıymetleri 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren mali tablolarında iç verim oranı yöntemine göre değerlemiştir. Son yasal düzenlemelerin imkan verdiği şekilde Bankamız söz konusu menkul kıymetleri 2002 yılında da Eurobond piyasasında oluşan getirilere göre değerlendirmiş olsaydı, 30 Haziran 2002 tarihli mali tablolarımızda net dönem karımız 85 trilyon TL daha yüksek olacaktı.

İkinci konu ise vergi mevzuatıdır; Vergi mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılmamış olduğundan Bankamız kurumlar vergisini enflasyondan arındırılmamış brüt karı üzerinden hesaplamaya devam ederek 196 trilyon TL vergi karşılığı ayırmıştır. Bu konuda vergi mevzuatımızda gerekli değişiklikler yapılarak vergi karşılığının enflasyondan arındırılmış brüt kar üzerinden hesaplanması sağlanmış olsaydı, bu dönemde ayıracağımız toplam vergi karşılığı daha azalacak ve net karımız 61 trilyon lira daha yüksek olarak gerçekleşecekti.

31 Aralık 2001 tarihi itibariyle toplam aktifler, mevduat ve toplam krediler açısından en büyük özel banka konumunda olan Akbank büyümesini 2002 yılında da sürdürmüştür. Toplam aktiflerimiz 31 Aralık 2001’e göre %17 büyüyerek 19.9 katrilyon liraya ulaşmıştır. Aynı dönemde mevduatlarımız %8 artarak 12.8 katrilyon liraya, kredilerimiz ise %14 artarak 5.5 katrilyon liraya ulaşmıştır. Kredilerdeki artış trendinden de görüleceği üzere Bankamızın reel sektöre desteği devam etmektedir.

Bankamız uyguladığı ihtiyatlılık prensibinin bir gereği olarak takipteki kredilerinin tümüne %100 oranında karşılık ayırmıştır.

Bankamızın aktiflerinin ve gelirlerinin tamamının bankacılık faaliyetlerine ilişkin olduğu mali tablolarında açıkça görülmektedir. Sabit kıymetlerin ve iştiraklerin toplam aktifler içerisindeki payı %3 gibi düşük bir oranda olup sözkonusu kıymetler de tamamen bankacılık faaliyetlerimizle ilgilidir.

Elde ettiğimiz bu başarılı neticelerden dolayı müşterilerimize teşekkür ederiz.”

Tam kaynak: AKBANK RSS – Bizden Haberler

Bu yazı Genel Bilgiler kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.