Bedelsiz Pay Dağıtımı

Bankamız çıkarılmış sermayesinin 5.000.000.000.- TL. kayıtlı sermaye tavanı içinde, 482.691.107,60 TL. olağanüstü yedeklerden, 16.553.545,39 TL. iştirak satış karlarından, 755.347,01 TL. gayrimenkul satış karlarından, 500.000.000.- TL.’lik kısmı ise diğer sermaye yedeklerinde yer alan sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak üzere, Ortaklarımıza % 33,33 bedelsiz hisse olarak MKK nezdinde kayden dağıtılması suretiyle toplam 1.000.000.000.- TL. artırılarak 3.000.000.000.- TL.’den 4.000.000.000.- TL.’ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanmış olup, 12.04.2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nca çıkarılmış sermayemiz 4.000.000.000.- TL. olarak tescil edilmiştir.

Bedelsiz pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 16/04/2010 tarihinden itibaren kullandırılacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.

Tam kaynak: AKBANK RSS – Bizden Haberler

Bu yazı Genel Bilgiler kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.