Ortaklar Genel Kurul Kararları

1- 2003 yılı değerlendirilmiş Bilançosu ile Kar ve Zarar hesabının tasdikine ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeleri dışında oy çokluğu ile ibralarına;

2- 2003 yılı karının Yönetim Kurulu’nun teklifine uygun olarak ve verilen takrir gereğince oy çokluğu ile aşağıdaki şekilde dağıtılmasına:

– Bu dağıtıma göre ortaklar kar payını teşkil eden 300.000.000.000.000.-TL’nin tamamının brüt olarak 30.03.2004 tarihinden itibaren nakden ödenmesine, bu ödemelerin; 12-18.ci tertip hisse senetlerinde 2003 yılı kar payı kuponlarının ibrazı karşılığında yapılmasına,

– Kurucu ve intifa payları için ayrılan 119.831.670.000.000.-TL’nin her bir hisseye brüt 47.215.000.000.-TL hesabıyla, Kurucu paylara 55, intifa paylarına ise 14 sayılı kupon mukabilinde 30.03.2004 tarihinden itibaren nakten ödenmesine,

– Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine toplam brüt 324.000.000.000.-TL’nın nakten ödenmesine,

– Ödenmiş sermayenin %25’i olan 300.000.000.000.000.-TL’nin ortaklarımıza bedelsiz hisse senedi ihracı yoluyla temettü olarak verilmesine,

– Kanuni Yedek Akçeler olarak toplam 106.243.496.666.667.TL ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin Fevkalade Yedek Akçeye ayrılmasına.

3- Hizmet müddeti biten Yönetim Kurulu Üyeleri yerine üç yıllık süre için Erol SABANCI, Akın KOZANOĞLU, Suzan SABANCI DİNÇER, Özen GÖKSEL, Hamit Beliğ BELLİ, Hikmet BAYAR, Aydın GÜNTER, Ş.Yaman TÖRÜNER, Zafer KURTUL’un seçilmelerine ve kendilerine aylık brüt 1.000.000.000.-TL. ücret ödenmesine oy çokluğu ile,

4- Gündemin 6.cı maddesi ile ilgili olarak, 2003 yılı içerisinde üniversite, vakıf ve benzeri kurumlara 8.074 Milyar TL. bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi sunulmuş, bağışlar oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi..

Tam kaynak: AKBANK RSS – Bizden Haberler

Bu yazı Genel Bilgiler kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.